Professionals

El pla d’intervenció del projecte contra l’assetjament escolar a Moià, finalitza la tercera fase a finals d’octubre de 2021. Durant els de dos anys de presència al municipi com a Servei Activa’t, s’han dut a terme un gran nombre d’accions de sensibilització i prevenció:

 • Treball conjunt amb tots els centres educatius, constitució de les comissions de convivència.
 • Realització de tallers de prevenció a tots els cursos d’educació primària i secundària.
 • Formació específica a tots els claustres docents dels centres educatius.
 • Xerrades de sensibilització per a famílies de primària i secundària sobre assetjament i ciberassetjament.
 • Coordinació i treball en xarxa amb diferents agents socials i educatius del municipi.
 • Atenció i acompanyament individualitzat a famílies, infants i adolescents.

Un dels objectius que es va plantejar el servei activa’t des de l’inici de la segona fase del pla, va ser l’elaboració d’un protocol propi de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament entre iguals.

El passat 7 d’abril es va presentar davant un consell escolar extraordinari el protocol acabat. El protocol és útil sobretot per als centres educatius del municipi, però és important que tots els agents socials i educatius del municipi en coneguin la seva existència i puguin disposar dels recursos que ofereix.  També que siguin coneixedors del circuït d’intervenció en cas d’assetjament.

Perquè un protocol propi?

Si bé la Generalitat de Catalunya té a disposició dels centres educatius el protocol oficial, des del servei activa’t vam considerar que era necessari que tots els centres educatius del municipi de Moià, tinguessin a disposició un document útil i entenedor que facilités l’aplicació per part de les comissions dels centres.

Aquest document permet afavorir la prevenció i detecció de l’assetjament entre iguals. També la concreció dels passos a seguir alhora d’iniciar una valoració o engegar les fases d’intervenció, per tal que esdevingui una eina senzilla per als centres educatius.

Des del servei Activa’t (servei de prevenció de l’assetjament entre iguals a Moià), s’han revisat i aportat nous continguts per fer del present protocol una eina útil per al municipi un cop finalitzada la tercera fase del pla d’intervenció.

Què trobarem al protocol?

 • Continguts per comprendre l’assetjament i ciberassetjament entre iguals, com s’origina i els elements necessaris que ha de complir per determinar un cas d’assetjament.
 • Indicis i indicadors per a la prevenció i detecció precoç de l’assetjament.
 • Com iniciar la valoració d’una situació d’assetjament detectada.
 • Un cop es valora un cas, de quina manera hem d’intervenir. Detall de les fases que ha de dur a terme el centre educatiu.
 • Banc de recursos per als centres, per tal de seguir treballant de forma preventiva els grups d’iguals.