Activa’t

Què és Activa’t?

És el Servei per la implementació del pla d’intervenció del projecte contra l’assetjament escolar a Moià promogut per l’Ajuntament de Moià. Aquest servei articula la intervenció municipal pel que fa a la prevenció de l’assetjament entre iguals (bullying).

Serveis que ofereix a la ciutadania:

1. Atenció i orientació individualitzada per aquelles persones que volen un assessorament professional sobre l’assetjament escolar; Prevenció, detecció i intervenció.

  • Infants i adolescents
  • Families
  • Professionals i agents que fan intervenció comunitària (professorat, monitors/es de lleure, entrenadors/es…)

2. Informació i prevenció de l’assetjament entre iguals:

  • Tallers i formació als centres educatius del municipi: alumnat, families, professorat, entitats…
  • Treball conjunt amb altres professionals de les àrees de Salut, Joventut, Educació, Serveis Socials, Mossos d’Esquadra…
  • Protocols d’actuació en casos de detecció de casos d’assetjament entre iguals.
  • Campanyes de sensibilització.

Objectiu del Blog:

Aquest espai ha nascut per ser un portal de referència en matèria de prevenció de l’assetjament entre iguals. Està destinat a tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, agents socials i educatius, personal tècnic…

  • Compartir la nostra mirada en matèria d’assetjament entre iguals amb articles propis.
  • Recollir i endreçar informació i recursos d’altres professionals.
  • Oferir un ventall d’eines per a la prevenció i detecció de l’assetjament entre iguals.